יום ו', ח’ באדר תשע”ח

היצירה היא לא דבר שכבר נגמר ונעשה, היא מתהווה תמיד" (אורות הקודש) בית הספר ממ"ד תורני נטעים בנות בראש ובראשונה בית חינוך. בין חינוך ולימוד יש קשר עמוק. בית חינוך 'נטעים' בנות מצמיח תלמידות אשר רצונן לגדול בתורה ובמידות, בית החינוך מבוא חורון שואף לעשייה - מתוך חדוות יצירה, ללימוד- מתוך חידוש והתחדשות ולצמיחה תמידית מעלה מעלה מתוך חיבור תמידי אל עולמן של התלמידות ומיצוי כלל כוחן ויכולותיהן. בתפילה שנזכה להוסיף טוב, להאיר את האור המיוחד שבכל בת ובת בבחינת 'חכמת נשים בנתה ביתה' בית החינוך נטעים בנות התברך ב"ה בצוות חינוכי יראת שמים הרואה בחינוך אתגר חשוב צוות לומד, משתלם בתכנים הלימודיים ובמשימות החינוכיות הנדרשות בימינו. כולנו תפילה שיחד עם בית ההורים תצליח דרכנו.אפרת שלזינגרמנהלת ביה"ס ממ"ד "נטעים" בנות מבוא חורון