יום ו', ח’ באדר תשע”ח
מתי הפסקת עשר? מתי נגמר השיעור השלישי? מערכת הצלצולים לשימושכם....

לוח צלצולים- ביה"ס "נטעים" בנות מבוא חורון תפילה: 08:00 – 08:25 שיעור 1: 08:25 – 09:00 שיעור 2: 09:00 -- 09:40 ארוחת עשר: 09:40 -- 09:55 הפסקה: 09:55 – 10:10 שיעור 3: 10:10 -- 11:00 שיעור 4: 11:00 -- 11:45 הפסקה: 11:45 -- 12:00 שיעור 5: 12:00 -- 12:45 שיעור 6: 12:45 – 13:30 הפסקה ארוחה קלה: 13:30 – 13:50 שיעור 7: 13:50 -- 14:30 שיעור 8: 14:30 -- 15:10