יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח

לוח חופשות במשרד החינוך (מגזר יהודי)-כפי שמופיע באתר משרד החינוך- לצפייה לחצו כאן- לוח חופשות