יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח

לוח חופשות במשרד החינוך (מגזר יהודי)-כפי שמופיע באתר משרד החינוך- לצפייה לחצו כאן- לוח חופשות