יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח

מצורף קובץ מערכת שעות הלימוד, לשימושכם. מערכת שעות שבועית.xlsx