יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח

מצורף קובץ מערכת שעות הלימוד, לשימושכם. מערכת שעות שבועית.xlsx