יום ו', ח’ באדר תשע”ח

מתכוננים לפסח בביה"ס נטעים בנותסדנאות יצירתיות לפסח בחטיבהברכת האילנות ברחבי הישובסדנת אפיית מצות ערכית ומהנהמבצע מעלין בקודש-חלוקת פרסים ותעודות ע"י רב ביה"ס למשננות החרוצות!שיחת הכנה לפסח עם המרא דאתרא הרב יונה דברת שליט"אפעילויות ולימוד בכיתות צפו בתמונות....פסח כשר ושמח!!!

 
....
.