יום ו', ח’ באדר תשע”ח
מצורף לוח חודש כסלו

לוח כסלו תשעז.pdf