יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
כנסו ותראו

ב"ה לוחודש אייר תשעז.docx