יום ו', ח’ באדר תשע”ח
ביום שני התקיימה אסיפת תלמידות-משקפת ומעצימה!
פורסם: 17:56 (14/12/16) בתיה סלומון